• Šiandien yra: Pirmadienis, gruodžio 5, 2016

Kaip susiję Tamplieriai ir „penktadienio, tryliktosios“ prietaras?Kiekvienas žinome – penktadienio ir tryliktosios mėnesio dienos derinys reiškia nesėkmę. Prietaringesni netgi tiki, jog tuo metu tamsiosios anapusinio pasaulio jėgos itin suaktyvėja, todėl laukia įvairiausi kataklizmai, katastrofos. Nors toks manymas nepagrįstas jokiais konkrečiais faktais, bet „penktadienio, tryliktosios“ prietaras giliai įsismelkęs į vakarietiškosios kultūros mentalitetą. Pats skaičius trylika laikomas nelaimingu – daug kur šiuo numeriu net nežymimi butai ar namo aukštai. Tikroji prietaro kilmė beveik užmiršta. Tik nedaugelis žino, jog ji susijusi su „Gailestingųjų Kristaus ir Saliamono šventyklos karių“ ordinu, kitaip vadinamu Tamplierių ordinu.

Viduramžiais religiniu pagrindu kūrėsi daugybė riterių ordinu. To meto visuomenėje turtus paveldėdavo vyriausiasis sūnus, na o kiti palikuonys turėjo ieškoti savo laimės ir neretas stojo į ordinų gretas. Šie vyrai buvo turtingų tėvų sūnus, tad kariai buvo gerai ginkluoti ir apmokyti – to meto kariuomenės elitas. Mums, lietuviams, ordinai gerai pažįstami – su jais kovėmės ilgus šimtmečius ir tik Vytauto vadovaujamoms pajėgoms laimėjus Žalgirio mūšį (1410 metų liepos 15 dieną) puldinėjimai baigėsi.

Tamplierių ordinas buvo įkurtas apie 1129 metus, o jo kariai, remiami Europos didikų, gretai tapo galingi ir įtakingi. Jie dalyvavo kryžiaus žygiuose į rytus, statė galingas tvirtoves bei įkūrė šių dienų bankinės sistemos senovinį atitikmenį. Pasidėjęs savo pinigus Paryžiuje, gaudavai garantinį raštą (kažką panašaus į čekį) ir galėjau atsiimti bet kuriami kitame Europos mieste nuėjęs pas Tamplierių riterius.

Apie šį ordiną sklido daug legendų. Nemaža dalis riterių išties buvo labai religingi žmonės, daug meldėsi meditavo, o kariavo tik prispyrus reikalui. Jie buvo galingiausia tarptautinė karinė jėga visoje Europoje ir daugelis manė, jog jie atrado bei sergėjo patį Gralį – taurę iš kurios gėrė Kristus Paskutinės vakarienės metu (ši idėja vis dar gyva ir šiandien – pasiskaitykite Dan Brown „Da Vinčio kodą“). Sklido gandai apie įvairius keistus mistiškus ritualus atliekamus įšventinant. Žinoma, jie buvo iš piršto laužti – tereikėjo per naktį melstis ir atmintinai pakartoti ilgą priesaką.

Tačiau tuometiniam Prancūzijos karaliui Pilypui IV nerūpėjo tiesa, o gandai buvo tik į naudą. Jis buvo visiškai prasiskolinęs Tamplierių ordinui, tad, sulaukęs tinkamos progos, nusprendė jais atsikratyti, juos diskredituoti ir „nusirašyti“ skolą, kuri šiuo laikų valiuta būtų skaičiuojama milijardais eurų. Jis davė įsakymą vienu metu visoje Prancūzijoje pulti Tamplierių tvirtoves, nužudyti riterius, o vadus suimti. Spėkite, kokia tai buvo diena? 1307 metų spalio tryliktoji.

Pilypui IV paspaudus popiežių visi ordino nariai buvo paskelbti eretikais, didysis magistras sudegintas ant laužo. Ir nors vėliau Tamplieriai buvo reabilituoti, tačiau ordinas niekada neatsikūrė – tokia liūdna buvo jo lemtis.

Tad kitą kartą kalendoriuje pamatę penktadienį, tryliktą dieną, nebijokite nesėkmių ar piktųjų dvasių – geriau prisiminkite, iš kur kilo šis prietaras bei papasakokite savo draugams ir bendradarbiams.

Vytenis Utaras

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>