• Šiandien yra: Sekmadienis, gruodžio 11, 2016

Lietuva Niujorke pasirašo Paryžiaus klimato kaitos susitarimą

KLimato kaita, nuotr. Wikimedia CommonsKLimato kaita, nuotr. Wikimedia Commons

Šiandien Lietuvos Respublikos Prezidentė Lietuvos vardu Niujorke pasirašo 2015 m. gruodžio 12 d. patvirtintą istorinį teisiškai privalomą visuotinį klimato kaitos susitarimą, kuris apima 195 išsivysčiusių ir besivystančių šalių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įsipareigojimus. Tikimasi, kad be visų ES valstybių narių susitarimą pasirašys ir didžiosios ekonomikos šalys – JAV, Kinija bei kt.

Ambicingas ir subalansuotas susitarimas yra pirmasis XXI amžiaus daugiašalis susitarimas, kuris nustato globalių veiksmų planą siekiant išvengti pavojingų klimato kaitos padarinių, ribojant pasaulinės temperatūros didėjimą. Bus siekiama, kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 2°C ir būtų siekiama 1,5°C palyginti su prieš industriniu laikotarpiu (1750 m.)

Paryžiaus klimato kaitos susitarimas – tai dvidešimties metų tarptautinių derybų rezultatas. Atsižvelgiant į ribotą šalių dalyvavimą Kioto protokole ir tai, kad 2009 m. Kopenhagoje susitarimas nebuvo pasiektas, ES, atlikdama tarptautinėse klimato kaitos derybose lyderės vaidmenį, telkė besivystančias ir išsivysčiusias šalis ambicingam visuotiniam klimato kaitos susitarimui patvirtinti, kurio rezultatas – visuotinis Paryžiaus klimato kaitos susitarimas.

„Paryžiaus susitarimas siunčia aiškų signalą visų šalių politikams, pramonei, investuotojams, kad finansiniai ir ekonominiai ištekliai turi būti nukreipti nuo daug anglies dioksido emisijų išskiriančių investicinių projektų, susijusių su iškastinio kuro naudojimu, į klimatui draugiškas – švarios energijos, atsinaujinančių energijos išteklių, didelio energetinio efektyvumo, mažo anglies dioksido kiekį išskiriančių technologijų diegimą“, – sakė aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Naujame klimato kaitos susitarime įtvirtinti ES ir Lietuvos pagrindiniai tikslai: visų šalių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įpareigojantys veiksmai, ilgalaikis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas, užmojų padidinimo kas penkerius metus mechanizmas, skaidrumo nuostatos dėl įsipareigojimų vykdymo. Susitarime įtvirtintos ir solidarumo nuostatos, pagal kurias išsivysčiusios šalys, tarp jų ir Lietuva, pagal konvencijoje įtvirtintus įsipareigojimus teiks finansinę paramą besivystančioms šalims. Besivystančios šalys taip pat paragintos savanoriškai prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo.

Paryžiaus susitarimas – ne tik laimėjimas Europai, vykdančiai ambicingą klimato kaitos politiką ir siekiančiai išsaugoti jos pramonės konkurencingumą trečiųjų šalių atžvilgiu, bet ir laimėjimas pasauliniu mastu. Taip bus siekiama stabdyti klimato kaitą, gerinti oro kokybę, saugoti žmonių sveikatą, mažinti skurdą, apsirūpinti maistu ir geriamojo vandens ištekliais, išvengti nacionaliniam saugumui kylančių grėsmių dėl žmonių migracijos ir kt.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>