• Šiandien yra: Ketvirtadienis, gruodžio 8, 2016

Pirmąjį šiais metais egzaminą išlaikė 4 pretendentai į teisėjus

Teisė, nuotr. Wikimedia CommonsTeisė, nuotr. Wikimedia Commons

Penktadienį Nacionalinėje teismų administracijoje vykusį pirmąjį šiais metais pretendentų į teisėjus egzaminą įveikė 4 kandidatai, kurie galės dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos skelbiamose atrankose į apylinkės teismų teisėjų vietas.

Egzaminas susidėjo iš teorinės ir praktinės dalių ir buvo laikomas raštu. Praktinė dalis buvo sudaryta iš  privatinės ir baudžiamosios teisės bei proceso užduočių.

Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos pirmininkės Egidijos Tamošiūnienės nuomone, šio egzamino rezultatai neišsiskiria iš anksčiau organizuotų egzaminų vertinimo. „Kaip paprastai dalis pretendentų neįveikia jau pirmojo egzamino etapo, kai kuriems įgytas žinias sunkiau sekasi parodyti antrajame etape – įveikiant praktinę egzamino dalį, – teigia pirmininkė. – Šioje egzamino dalyje siekiama išsiaiškinti pretendentų motyvavimo, teisės taikymo ir aiškinimo gebėjimus konkrečioje teisinėje-faktinėje situacijoje“.

Šįkart egzaminą įveikė 27 procentai iš 15 jį laikiusių asmenų. 9 egzaminą laikė pirmąkart, likusieji laimę bandė jau nebe pirmą kartą. Viena egzaminą ne pirmąkart laikiusi kandidatė jį įveikė geriausiu rezultatu: jos žinios buvo įvertintos 9. Gero įvertinimo sulaukė 1 pretendentas, o 2 išlaikiusiųjų egzaminą žinios įvertintos patenkinamai.

Paprastai patikrinimą išlaiko mažiau kaip pusė pretendentų, neišlaikiusiu egzamino laikomas asmuo, iš bent vienos užduoties surinkęs mažiau kaip 7 balus.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>