• Šiandien yra: Trečiadienis, gruodžio 7, 2016

Pranešta apie galimą dar vieną sprogimą Gardine

Grodno azotGrodno azot

Vakar viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie galbūt įvykusią dar vieną avariją Gardino įmonėje „Grodno Azot“. Tai gali būti jau antras incidentas šioje įmonėje per pastarąsias pusantros savaitės. Įmonė gamina amoniaką, metanolą, vandenilį ir karbamidą.

Pasirodžius informacijai apie pakartotinį incidentą kaimyninėje šalyje, Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) pareigūnai skubiai nuvyko patikrinti Nemuno upės atkarpos, esančios arčiausiai sienos su Baltarusija.

Naujausi duomenys apie amonio azoto (NH4-N) koncentraciją Nemuno vandenyje turi paaiškėti šiandien. Bendro azoto (Nb) tyrimų rezultatai taip pat bus gauti artimiausiu metu.

Praeitą savaitę taip pat buvo imti Nemuno mėginiai, kuriuos ištyrus laboratorijoje, tarša nenustatyta.

Alytaus aplinkosaugininkai teigia, kad Nemuno vandens fizikiniai rodikliai (temperatūra, Ph, ištirpęs deguonis, savitas elektrinis laidumas) nepakitę, nenustatyta žuvų kritimo atvejų, todėl kol kas nėra pagrindo įtarti, kad dėl galimo incidento kaimyninėje šalyje tarša išplito į Lietuvos teritoriją.

Dzūkijos oro kokybės tyrimų (OKT), esančioje už 55 km nuo Gardino, nepertraukiamai automatiniais prietaisais matuojama azoto oksidų (NO2, NO, NOx), sieros dioksido (SO2) ir ozono (O3) koncentracija aplinkos ore. Š. m. birželio 16-17 d. užfiksuota azoto dioksido koncentracija sudaro tik 2 procentus nuo šio teršalo vertinimui nustatytos ribinės vertės. Ozono koncentracija taip pat įprasta vasaros laikotarpiui. Sieros dioksido koncentracija ženkliai mažesnė už nustatytą ribinę vertę.

Oficialių duomenų apie galimą dar vieną avariją Gardino įmonėje „Grodno Azot“ Aplinkos ministerija negavo. Užfiksuota labai nedidelė aplinkos oro teršalų koncentracija rodo, kad, jeigu avarija įvyko ir teršalai pasklido iš avarijos vietos, tai kol kas neturi didesnės įtakos oro užterštumui mūsų šalyje.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LHMT) duomenimis š. m. birželio 16 d. vyravo pietryčių krypties vidutinio stiprumo vėjas, gūsiuose siekęs 8-12 m/s greitį. Vakare ir birželio 17 naktį pūtė silpnas pietinių krypčių vėjas, todėl jeigu iš minėtos įmonės į aplinkos orą pasklido teršalai, tikėtina, kad naktį jie galėjo būti nešami link Lietuvos. Šiandien sinoptikai vėl prognozuoja pietryčių krypties vėją, kuris galimai pasklidusius teršalus turėtų nešti Kaliningrado srities kryptimi.

Aplinkosaugininkai ir toliau stebės Nemuno vandenį bei Dzūkijos OKT stoties duomenis. Jeigu bus nustatyta bent menkiausia tarša, apie tai nedelsiant informuosime visuomenę.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>