• Šiandien yra: Ketvirtadienis, gruodžio 8, 2016

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui tikslinti reikalavimus gyvenamosios vietos deklaravimui

Durys, nuotr. FreepikDurys, nuotr. Freepik

Seimas, 59 parlamentarams balsavus už, vienam – prieš ir 5 susilaikius, po svarstymo pritarė Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pataisoms.

Šiuo metu galiojančio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje (nuostatos įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d.) nustatyta, kad asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 12 mėnesių, nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka šio įstatyme nustatytas sąlygas, pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė), privalo per 12 mėnesių, įsigaliojus šiam įstatymui, kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo).

Svarstomomis pataisomis siūloma pakeisti įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, įtvirtinant, kad asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalėtų iki 2017 m. gruodžio 31 d. šio įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka šio įstatyme nustatytas sąlygas, pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė), privalėtų iki 2017 m. gruodžio 31 d. kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>