• Šiandien yra: Pirmadienis, gruodžio 5, 2016

Šiandien – paskutinė diena sumokėti avansinį NT mokestį už II ketv.

Eurai, nuotr. FreepikEurai, nuotr. Freepik

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad šiandien paskutinė diena, kai galima laiku sumokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį (toliau – NTM). Šiemet skirtingai nei ankstesniais mokestiniais metais, juridiniai asmenys už II ketvirtį turi sumokėti avansinį NTM iki birželio 15 d., nors anksčiau mokėjimo terminas buvo birželio 30 d.

Nuo šiemet pakeisti avansinio NTM sumokėjimo terminai: juridinių asmenų avansiniai NTM sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos.
„Juridiniai asmenys tris kartus per metus turi mokėti avansinius nekilnojamojo turto mokesčius po ᄐ metinės mokesčio sumos, apskaičiuotos pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens nuosavybės teise priklausančio ir/arba įsigyjamo apmokestinamojo nekilnojamojo turto (už kurį jis privalo mokėti mokestį) mokestinę vertę, taikant nustatytą mokesčio tarifą“, – sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pažymėdama, kad jei metinė priklausančio mokėti NTM suma neviršija 500 eurų, tai avansinio NTM juridinis asmuo mokėti neprivalo.

VMI atkreipia dėmesį, jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.

Avansinių mokesčių neprivalo mokėti juridiniai asmenys už nekilnojamąjį turtą, perimtą iš fizinių asmenų. Taip pat avansinių mokesčių neprivalo mokėti fiziniai asmenys už jiems nuosavybės teise priklausantį ir/arba įsigyjamą nekilnojamąjį turtą.
Kauno AVMI primena, kad avansinis NTM deklaruojamas deklaracijos KIT711 A priede. Juridiniai asmenys, teikdami metinę NTM deklaraciją už 2015 metus iki šių metų vasario 15 d., kartu turėjo deklaruoti ir 2016 m. mokėtinus avansinius NTM. Už 2015 ir ankstesnius mokestinius laikotarpius juridiniai asmenys turėjo mokėti avansinius mokesčius, po ᄐ metinės mokesčio sumos, tris kartus per metus: iki kovo 30, birželio 30 ir rugsėjo 30 dienos.

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>