• Šiandien yra: Antradienis, gruodžio 6, 2016

Svarbus žingsnis siekiant bendro supratimo ir nuoseklios strategijos rizikos valdymo bei vidaus kontrolės sistemų taikyme Lietuvoje

RVPA ir VAA bendradarbiavimo memorandumo pasirašymas, RVPA nuotr.RVPA ir VAA bendradarbiavimo memorandumo pasirašymas, RVPA nuotr.

VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Rizikos valdymo profesionalų ir Vidaus auditorių asociacijos, siekdamos bendro supratimo ir suderinamumo rizikos valdymo bei kontrolės klausimais visuose organizacijų lygiuose (kontrolės, administravimo, vykdomosiose bei kitose grandyse) bei šių sričių reglamentavime, pasirašė bendradarbiavimo memorandumą. Asociacijos susitarė  dalintis informacija bei patirtimi,  organizuoti bendrus projektus, susijusius su vidaus kontrolės, vidaus audito bei rizikos valdymo klausimais, palaikyti viena kitos iniciatyvas teikiant pasiūlymus įstatymų leidėjams bei bendradarbiauti kitose srityse.

Rizikos valdymas ir vidaus auditas yra vienos iš svarbiausių funkcijų tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje, norint saugiai vystyti veiklą, nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų ir rezultatų, proaktyviai užbėgant už akių galimoms nesėkmėms ir savalaikiai pasinaudojant sėkmę garantuojančiomis galimybėmis.

Suvienydamos pajėgas, asociacijos siekia parodyti, kad bet kokioje veikloje svarbiausi yra ne individualūs atskirų funkcijų, o bendri organizacijų interesai ir geriausi rezultatai pasiekiami koordinuojant veiksmus bei bendradarbiaujant tiek kasdienėje veikloje, tiek ir keliant kvalifikaciją bei dalinantis patirtimi.

Šiuo žingsniu taip pat norima atkreipti dėmesį į kiekvienai organizacijai būtinas turėti ir stiprinti valdymo sritis: vidaus kontrolę ir rizikos valdymą.

Pažangiose vakarų rinkose bei valstybėse sisteminio rizikos valdymo taikymas siejamas su patikimumu, saugumu, stabilumu ir sėkme. 2008 m. reitingavimo agentūra Standard & Poor’s visoms reitinguojamoms įmonės į vertinimo sistemą įtraukė ir rizikos valdymo vertinimą. Šiame vertinime atsižvelgiama į organizacijos rizikos valdymo kultūrą ir strateginių rizikų valdymą.

2013 m. gruodžio 17d. buvo priimtas Europos parlamento ir tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, kuriuosusitarta, kad  valstybėse narėse privalo būti taikomas sisteminis rizikų valdymas. 2015 m. Europos Komisija patvirtino Rizikos valdymo gebėjimo vertinimo gaires.

Įvairios organizacijos, taip pat  ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose reguliariai atlieka apžvalgas, susijusias su rizikos valdymo praktika, bei šiais klausimais teikia įvairias rekomendacijas,  akcentuodama efektyvios vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų svarbą ir būtinumą kiekvienoje organizacijoje.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>