• Šiandien yra: Ketvirtadienis, gruodžio 8, 2016

Užsienio reikalų ministerijos pareiškimas dėl antrųjų Krymo okupacijos metinių

Ukrianos vėliava, nuotr  Wikimedia CommonsUkrianos vėliava, nuotr Wikimedia Commons

ietuva tvirtai remia Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę bei teritorinį vientisumą. Niekada nepripažinsime prieš dvejus metus prasidėjusios neteisėtos Krymo okupacijos ir aneksijos. Sieksime, kad Rusijos Federacijai taikomos ES ir tarptautinės sankcijos dėl pusiasalio užėmimo tęstųsi tol, kol Rusija nepasitrauks iš neteisėtai užgrobtos teritorijos. Taip pat reiškiame susirūpinimą dėl besitęsiančių ir gausėjančių sistemingų žmogaus teisių pažeidimų ir susidorojimo su žiniasklaida atvejų Ukrainos Krymo autonominėje respublikoje ir Sevastopolio mieste po šios teritorijos aneksijos. Nerimą kelią represijos prieš Krymo totorių tautinę mažumą, žodžio ir susirinkimų laisvės ribojimai. Apgailestaujame, kad anksčiau pagarba įvairių tautų kultūrai ir į UNESCO globojamo paveldo sąrašą įtrauktais kultūros paveldo objektais garsėjęs Krymas po aneksijos tapo Rusijos Federacijos militarizmo simboliu. Ypač neramina pusiasalio pavertimas milžiniška karine baze, nes jėga užimtas Krymas tampa tolesnio Rusijos Federacijos ekspansionizmo placdarmu ir nestabilumą regione keliančiu židiniu.

Tarptautinė bendrija vienareikšmiškai pripažįsta, kad Rusijos Federacijos karinė agresija, pradėta prieš dvejus metus Ukrainos Krymo autonominėje respublikoje, o šiuo metu tebesitęsianti Rytų Ukrainoje, grubiai pažeidžia tarptautinės teisės normas, JT Chartiją, Helsinkio baigiamojo akto nuostatas ir 1994 metų Budapešto memorandumą. Tokie veiksmai ne tik pamina dvišalius ir daugiašalius susitarimus dėl Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo užtikrinimo, bet ir kelia grėsmę saugumui bei stabilumui visoje Europoje. 2014 m. kovo 27 d. priimta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 68/262 patvirtino Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, pasmerkė Rusijos veiksmus kaip nusižengiančius tarptautinei teisei, patvirtino Krymą Ukrainos teritorijos dalimi ir pabrėžė Krymo „referendumo“ rezultatų nepripažinimą.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>