• Šiandien yra: Pirmadienis, gruodžio 5, 2016

Žmogaus teisių komitetas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priėmimo į darželius tvarka –galimai diskriminacinė

Vaikai, nuotr. FreepikVaikai, nuotr. Freepik

Seimo Žmogaus teisių komitetas birželio 8 dienos posėdyje apsvarstė klausimą dėl galimos vaikų diskriminacijos, nustatant vaikų priėmimo į darželius pirmumo teises. Komitetas aiškinosi, ar išsiskyrusių tėvų šeimose augančių vilniečių vaikų padėtis, kalbant apie galimybę lankyti darželį, kuris yra netoli vaiko gyvenamosios vietos, nėra prastesnė už vaikų padėtį, kurių tėvai gyvena kartu arba tame pačiame rajone.

Komitetas kreipėsi į vaiko teisių apsaugos kontrolierę Editą Žiobienę, lygių galimybių kontrolierę Agnetą Lobačevskytę ir Seimo kontrolierių Raimondą Šukį prašydamas išsiaiškinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (toliau – priėmimo į darželius tvarka) nėra diskriminacinė ir nesuteikia prielaidų biurokratizmui, dirbtinai kuriant nepagrįstus formalumus. Šį klausimą komitetas iškėlė, reaguodamas į viešai paskelbtą informaciją apie tai, kad į eilės galą nustumti skyrium gyvenančių tėvų vaikai vien dėl to, kad tėtis ar mama nėra deklaravę gyvenamosios vietos toje pačioje teritorijoje, galbūt gyvena kitame mieste ar yra emigravę.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė išreiškė nuomonę, kad „šeimai išsiskyrus – esant teismo sprendimui dėl santuokos nutraukimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su vienu iš tėvų, tas tėvas (motina), su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta (ir jų vaikas), registruotas Vilniaus mieste, turi turėti tuos pačius prioritetus t.y. pirmumo teisę gauti vietą darželyje, kaip ir santuokos nenutraukusi šeima (ir jų vaikas), kurioje abu tėvai registruoti Vilniaus mieste“. Atkreiptinas dėmesys, kad Vaiko teisių pagrindų įstatymas, o taip pat ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija draudžia vaiko diskriminaciją bet kuriais pagrindais, įskaitant dėl šeimyninės padėties ar kokių nors kitų aplinkybių.

Lygių galimybių kontrolierė A. Lobačevskytė paaiškino, kad nagrinėjamu atveju ji negali vertinti diskriminacijos pagal Lygių galimybių ar Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymus, nes šiuose įstatymuose nėra nustatytas draudimas diskriminacijai dėl šeimyninės padėties ar gyvenamosios vietos, tačiau, pasak kontrolierės, aptariama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka nėra proporcinga ir teisinga. Seimo kontrolierius R. Šukys pastebėjo, kad Seimo kontrolieriams įstatymas nesuteikia galios tirti savivaldybių tarybų (kaip kolegialių institucijų) veiklos, tačiau Seimo kontrolierius yra tyręs ir nustatęs pažeidimus, savivaldybės administracijos pareigūnų veikloje sprendžiant pareiškėjų vaikų priėmimo į darželius klausimus.

Komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę ir siūlyti Vyriausybei atkreipti Vyriausybės atstovo apskrityje dėmesį į galimai įstatymus ir tarptautinius įsipareigojimus pažeidžiantį savivaldybės tarybos sprendimą, taip pat kreiptis į Vilniaus miesto merą Remigijų Šimašių su prašymu atkreipti dėmesį į galimai diskriminacines nuostatas savivaldybės tarybos nustatytoje priėmimo į darželius tvarkoje ir priimti atitinkamus sprendimus, o taip pat dėti pastangas, kad, atsižvelgiant į Vilniaus gyventojų poreikius, visiems vaikams būtų suteikta galimybė lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Apie šiuos sprendimus bus informuota ir Lietuvos savivaldybių asociacija, siekiant išvengti galimų vaikų diskriminacijos atvejų kitose savivaldybėse.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>